• Et unikt sted for kvinder, piger og børn med anden sproglig og kulturel baggrund end dansk. Kringlebakken arbejder for inklusion og empowerment med fokus på den tidlige forebyggende indsats.