PROJEKT Q


Projekt Q er et mentorbaserede projekt, hvis formål er at styrke nydanske kvinders tilknytning til fællesskaber. 20 kvinder er tilknyttet projektet, hvoraf 14 kvinder mødes med en mentor, som støtter kvinden i hendes individuelle behov. Derudover indeholder projekt Q 6 fællesarrangementer.

Projektet er et partnerskabsprojekt i samarbejde med Foreningen Nydansker, Frivilligcenter Greve samt Huset i Faaborg. I alt deltager 60 kvinder.

Projekt Q Fællesarrangement