top of page

OM OS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kringlebakken er en succeshistorie

Vi har 200 unikke brugere om året, og 59 % af kvinder, der starter i vores kursusgruppe, kommer videre til sprogskole eller direkte i arbejde.

Af dem, der starter på sprogskole, placeres hele 38 % et eller flere moduler højere end begynder niveau. Det betyder for den enkelte kvinde, at hun kommer hurtigere igennem sprogskoleforløb. For kommunen er der tale om en væsentlig besparelse.

35-40 % af de kvinder, der får hjælp i Jobzonen, er kommet i videregående uddannelse eller i arbejde.

 

Vores mission 

Kringlebakkens indsatser styrker lighed på de sociale, uddannelses- erhvervs- og sundhedsmæssige områder.  Vi arbejder altid ud fra empowerment, og har altid fokus på den tidlige helhedsorienterede og forebyggende indsats.

Vores værdier bygger på frivillighed og ansvar, frem for tvang og restriktioner. 

Vores brugergruppe 

Kringlebakkens kvinder kommer fra mere end 20 forskellige lande med vidt forskellige baggrunde hvad angår uddannelse, opvækst og sprogkundskaber. Denne mangfoldighed skaber en positiv dynamisk effekt i huset både i forhold til læring, men også i forhold til det sociale liv i huset såvel som kvindernes liv undenfor huset.

Vores tilbud 

Huset tilbyder forskellige former for rådgivning og socialfaglig støtte, oplæg, netværksskabende aktiviteter og ture i ferieperioderne. Yderligere huser Kringlebakken også en særlig kursusgruppe. Kursusgruppen er et tilbud til de kvinder, der ikke har mulighed for at deltage i de etablerede tilbud på grund af fx barsel, manglende opholdstilladelse, sygdom etc. Kvinderne kommer med deres babyer på armen og børnene har mulighed for at få en plads i vores børnestue, når de er omkring 10 måneder gamle.

Samarbejdspartnere

Vi har en samarbejdsaftale med Københavns Kommunes Socialforvaltning, som finansiere det overordnede af Kringlebakkens drift. Derudover for vi midler til til øvrige projekter fra Fonde og Bispebjerg Lokaludvalg.  Vi har en lang række af dygtige netværk- og samarbejdspartnere, både lokale og nationale. 

 

Kringlebakkens historie - i korte træk

Kringlebakken blev født i 1999 i en nedlagt bagerforretning (heraf navnet) i Københavns Nordvest kvarter, midt mellem villakvarterer og sociale boligforeninger. Stedet udsprang ud af en bekymring for unge piger, og kvinders manglende deltagelse i samfundets institutioner - med isolation og parellelsamfund til følge. Ligesom en refleksion om kvinders rolle som mødre/den tidlige indsats var på dagsordenen i forhold til Kringlebakken målsætninger.

Allerede dengang var indsatserne organiseret i en kursusgruppe, med danskundervisning, gymnastik, kreative og sociale aktiviteter samt en pigeklub, hvor aktiviteterne var samlet om det sociale samvær pigerne imellem.

Mødrene havde deres små børn med i undervisningen, men i marts 2002 blev legestuen etableret, så kvinderne kunne koncentrerer sig om at lære dansk. Der lå også en hensigt om, at motiverer mødrene til, at opskrive deres børn i vuggestuerne ved, at forberede dem til dag-institutionskulturen. I 2004 blev der ansat uddannede pædagogisk personale i ’legestuen’, og der kom mere fokus på stimulering af barnets hele udvikling.

I 2006 fik huset den første længere driftsbevilling (af tre år), og blev forankret i Socialforvaltningen. Det år besluttede vi, at Kringlebakken ikke længere skulle gå under betegnelsen projekt. Nu var vi etablerede og kaldte os ’Integrationshuset Kringlebakken’. Kringlebakkemodellen blev manifesteret, og er i dag kendt og anerkendt i de politiske kredse.

Pigeklubben blev samme år en satellit under fritids- og ungdomsklubben Smedetoften i Børne- og Ungeforvaltningen. Det betød, at der blev ansat en uddannet pædagog, og fokus blev i højere grad rettet på lektie- og studiehjælp, demokrati samt rettigheder.

Sommeren 2016 flyttede pigeklubben til det nye børne- og ungehus i ungdomsklubben Smedetoften. En del af Kringlebakkens DNA forsvandt.

Til gengæld kunne vi udfylde pladsen med flere aktiviteter for kvinder. 

Jeg har lært alt mit danske sprog her. Jeg har fået forståelse for det danske samfunds kultur og for mine rettigheder og forpligtigelser. 

Her lære vi mange ting

og jeg glæder mig til at komme hver dag

Rabia

Jeg har fået hjælp til at få mit første job i Danmark, Nu har jeg vikar arbejde samtidig med at jeg gør 10 klasse færdig. Til sommer starter jeg på min uddannelse.

Fatima

Nu er jeg endelig tryk i Danmark. Jeg ved at jeg altid kan komme til Kringlebakken, hvis jeg får problemer.

Rexna

Mit barn fik en rigtig god start i daginstitutionen efter hans første tid i Kringlebakkens vuggestue. Her blev han trygge og jeg lærte mange nyttige ting om daginstitutionskultur og børns udvikling. 

Abeer

5 bullet om KB.jpg
bottom of page