top of page

VIDEN ∙ NETVÆRK ∙ SAMARBEJDE

Kringlebakken arbejder med kvinder og børn med anden sproglig og kulturel baggrund end dansk. 
DANSKUNDERVISNING
RÅDGIVNING

Kringlebakkens kurser i dansk er en blanding af sprogundervisning, samfundsorientering, kulturformidling og viden om sundhed for børn og kvinder. Brugerne forbedrer deres sprogkundskaber og opnår en nuanceret forståelse for det danske samfunds opbygning og for de rettigheder og forpligtelser, der følger med som borger i Danmark. 

Vores rådgivere hjælper med en lang række konkrete spørgsmål og udfordringer såsom kontakt til sagsbehandlere eller a-kasse,  spørgsmål til rettigheder og forpligtelser, råd om job og uddannelse. spørgsmål til forældrerolle og børneopdragelse, sundhed, skilsmisse, økonomi osv.

NETVÆRK

I Kringlebakken organiserer vi mange aktiviteter for kvinder og børn, som styrker deres oplevelse af inklusion og medborgerskab. Vores brugere indgår i og er selv med til at skabe forskellige typer netværk, som forebygger den sociale isolation, der ofte er konsekvensen, når man flytter til et nyt sted. 

Kringlebakken_FN arbejdslegat_MP4

Kringlebakken_FN arbejdslegat_MP4

Afspil video

Filmen er produceret af Finn Nørgaard Foreningen i forbindelse med uddeling af arbejdslegat 2024, som i år gik til Integrationshuset Kringlebakken.

 "Arbejdslegatet skal støtte Kringlebakkens helhedsorienterede arbejde med at integrere flere børn og kvinder i udsatte positioner i deres lokalområde. Kringlebakken arbejder med tidlig forebyggelse og har vist et vedholdende engagement med fokus på kvinder og børn. Kringlebakkemodellen er en inspiration for alle, der arbejder med integration" Pia Toftdal, Finn Nørgaard Foreningen

bottom of page