Fordi fællesskaber er stærkere end håndt

VIDEN ∙ NETVÆRK ∙ SAMARBEJDE

Kringlebakken arbejder med kvinder og børn med anden sproglig og kulturel baggrund end dansk. 
DANSKUNDERVISNING
NETVÆRK
RÅDGIVNING

Kringlebakkens kurser i dansk er en blanding af sprogundervisning, samfundsorientering, kulturformidling og viden om sundhed for børn og kvinder. Brugerne forbedrer deres sprogkundskaber og opnår en nuanceret forståelse for det danske samfunds opbygning og for de rettigheder og forpligtelser, der følger med som borger i Danmark. 

Vores rådgivere hjælper med en lang række konkrete spørgsmål: kontakt til sagsbehandlere eller a-kasse, spørgsmål til rettigheder og forpligtelser, råd om job og uddannelse. Desuden er vi med at til at sikre  korrekt sagsbehandling ved Udlændingeservice og sidder som  bisidder ved samtaler med de danske myndigheder.

I Kringlebakken organiserer vi mange aktiviteter for kvinder og børn, som styrker deres oplevelse af inklusion og medborgerskab. Vores brugere indgår i og er selv med til at skabe forskellige typer netværk, som forebygger den sociale isolation, der ofte er konsekvensen, når man flytter til et nyt sted. 

Vi har sagt det længe i Kringlebakken, og forskerne giver os ret: Den helt tidlige indsats er afgørende for en vellykket integration i samfundet for såvel kvinder som deres børn. Det har været Kringlebakkens røde tråd og bærende princip siden vores etablering tilbage i 1999.