top of page

KRINGLEBAKKEN MODTAGER FINN NØRGAARD FORENINGENS ARBEJDSLEGAT.

Finn Nørgaard foreningen er blevet et ikon for fred og sameksistens, og vi er utrolig stolte og beærede over at være en del af dette fokus.

Den 14. februar, på Valentines dag, var kvinder, frivillige og ansatte samlet i Landstingssalen på Christianborg for at modtage Finn Nørgaard foreningens arbejdslegat, som uddeles hvert år på dagen for terrorangrebene i København i 2015. To mennesker blev dræbt, herunder filminstruktøren Finn Nørgaard, mens han forsøgte at stoppe voldsmanden.


- Arbejdslegatet skal støtte Kringlebakkens helhedsorienterede arbejde med at integrere flere børn og kvinder i udsatte positioner i deres lokalområde. Kringlebakken arbejder med tidlig forebyggelse og har vist et vedholdende engagement med fokus på kvinder og børn, siger Pia Toftdal og fortsætter:

- Finn havde sin tidligste barndom på Bispebjerg, hvor Integrationshuset Kringlebakken holder til. Kringlebakkemodellen er en inspiration for alle, der arbejder med integration. Der er ingen tvivl om, at Kringlebakkens indsats har været medvirkende til, at boligområdet Bispeparken ikke længere er på den såkaldte ghettoliste.

- At modtage denne anerkendelse er en stor ære og glæde for os og husets kvinder og børn. Det betyder, at vi kan løfte arbejdet med at styrke kvinderne som mødre, kvinder og samfundsborgere og derigennem styrke deres børns opvækstbetingelser.

- Vi tror på, at velfungerende forældre har et bedre grundlag for at skabe grobund for velfungerende børn, udtaler daglig leder af Kringlebakken, Lisbeth Vibe Utzon.

 

Finn Nørgaard foreningens fokus med børn og unges opvækstbetingelser, som et våben mod mistrivsel og modborgerskab, er helt i trit med Kringlebakkens indsatser. Med børnene i centrum, arbejder vi med mødrene - ud fra den overbevisning at velfungerende forældre har bedre grundlag for at skabe grobund for velfungerende børn.


En vaccine mod radikalisering starter tidligt i hjemmet og findes b.la. i arbejdet MOD ulighed og polarisering. Den findes i stærke fællesskaber, der går på tværs af religion og kultur.


I kølvandet på et mildest talt chokerende vinterhalvår, hvor Kringlebakkens eksistensgrundlag var truet af kommunale nedskæringer - er det en ubeskrivelig stor glæde at modtage Finn Nørgaard foreningens arbejdslegat.


Pengene fra arbejdslegatet vil vi bruge til at udgive en bog om Kvindernes Internationale Kampdag 2023, hvor Kringlebakken demonstrerede for FRED, LIGHED OG SOLIDARITET. Bogen forventes at udkomme til foråret. 


Et kæmpe tillykke til Ellie Jokar, som fik overrakt Ildsjæleprisen og til de frivillige fra Kærshovedgård, som modtog Finn Nørgaard prisen. Og et kæmpe TAK! til Finn Nørgaard Foreningen og Pia Toftdal, som bar os så kærligt igennem processen.



コメント


Seneste nyt
Følg os
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
bottom of page