top of page

Kringlebakken afholder en lang række aktiviteter i og uden for huset. De er allesammen ledet af professionelle oplægsholdere, som har relevant faglig baggrund og viden om og erfaring med målgruppen.

DANSKUNDERVISNING

Vi underviser på flere niveauer med fokus på hverdagsdansk. Kurserne er en blanding af sprogundervisning, samfundsorientering, kulturformidling samt viden om sundhed for børn og kvinder.

Udvidet dansk er for dig, der taler godt dansk, men gerne vil have udvidet dit ordforråd samt blive bedre til at samtale. 

UDVIDET DANSK 

Samfunds- og kulturundervisning giver vores kursister forståelse for samfundets skrevne og uskrevne regler. Som led i undervisningen arrangerer vi ture til bl.a. sprogskoler, uddannelsesinstitutioner og Folketinget.

SAMFUND OG KULTUR
RÅDGIVNING

Individuel rådgivning er et fast tilbud for alle kvinder i Kringlebakken. Vi hjælper kvinderne med få klarhed over personlige og faglige mål og støtter deres forståelsen for og integration i det danske samfund. 

JOBZONEN

Jobzonen er et tilbud om uddannelses - og erhvervsvejledning. I Jobzonen kan man få hjælp til at forme et CV og skrive en ansøgning.

Kringlebakkens netværksskabende aktiviteter fremmer følelsen af inklusion og medborgerskab. Kvinder og børn mødes over fælles arrangementer på tværs af sprog- og kulturbaggrund.

NETVÆRK

Kringlebakken har tilknyttet en fast sundhedsplejerske, som tilbyder oplæg om forskellige sundhedsrelevante emner, sundhedssamtaler og tjek for kvinder og børn. 

SUNDHED
INTEGRATIONSVUGGESTUE

Kringlebakkens integrationsvuggestue har til formål at forberede børn og mødre til institutionskulturen. Børnene er i alderen 1-3 år, og deres mødre er tilknyttet Kringlebakkens kursusgruppe. 

FOTOPROJEKT

Hvert forår arbejder vores brugere med et tematisk fotoprojekt, som har til formål at udvide og uddybe deres forståelse af forskellige aspekter af det samfund, som de nu er en del af. Se billederne her.

bottom of page