top of page

DANSKUNDERVISNING

NYHEDER

Information om danskundervisningen 

Kringlebakkens kursusgruppe er et tilbud til kvinder, der ønsker at lære dansk og få viden om det danske samfund. Flere af kvinderne der kommer til danskundervisningen er på barsel eller de supplere sprogskolens undervisning med Kringlebakkens tilbud. Enkelte er mere marginaliserede i og med at de endnu ikke har fået opholdstilladelse. Det betyder at de ikke har ret til sprogundervisning på sprogskolerne. De må heller ikke arbejde eller være aktive som frivillige.

Kvinderne kan medbringe deres børn i undervisningen, indtil barnet er 10 måneder gammel. Børn over 10 måneder kan blive passet i den tilhørende integrationsvuggestue, mens mor er til undervisning. 

Undervisningen
Danskundervisningen er en blanding af sprogundervisning, samfundsorientering og kulturformidling. Formålet med undervisningen er at øge kvindernes sprogkundskaber og forståelse for det danske samfunds opbygning – for de normer og forpligtigelser, der følger med som borger i Danmark. Kringlebakken arrangerer derfor også politikerbesøg og oplæg fra offentlige instanser såsom SKAT og politiet.

​For at ruste brugerne til livet som mor i Danmark har Kringlebakken også tema- og pædagogiske dage på undervisningsskemaet. Her undervises kvinderne om børneopdragelse og pædagogik, hvor de samtidig kan spørge husets pædagog til råds om egne bekymringer eller dilemmaer.
​​

bottom of page