DANSKUNDERVISNING

NYHEDER

Information om danskundervisningen 

Kringlebakkens kursusgruppe er et tilbud til de kvinder, der endnu ikke har mulighed for at deltage i de kommunale tilbud om sprogskole eller holder pause herfra for eksempel på grund af barsel.

Kvinderne kan medbringe deres børn i undervisningen, indtil barnet er 10 måneder gammel. Vi tager løbende stilling til, hvor mange spædbørn der er plads til i den nuværende undervisnings situation. Børn over 10 måneder kan blive passet i den tilhørende integrations-vuggestue, mens mor er til undervisning.

Undervisningen
Danskundervisningen er en blanding af sprogundervisning, samfundsorientering og kulturformidling. Formålet med undervisningen er at øge kvindernes sprogkundskaber og forståelse for det danske samfunds opbygning – for de normer og forpligtigelser, der følger med som borger i Danmark. Kringlebakken arrangerer derfor også politikerbesøg og oplæg fra offentlige instanser såsom SKAT og politiet.

​For at ruste brugerne til livet som mor i Danmark har Kringlebakken også tema- og pædagogiske dage på undervisningskemaet. Her undervises kvinderne om børneopdragelse og pædagogik, hvor de samtidig kan spørge husets pædagog til råds om egne bekymringer eller dilemmaer.
​​