top of page
_MG_7430_edited

Kringlebakkens Integrationsvuggestue

NYHEDER

Kringlebakkens vuggestue er husets hjertebarn, og centrum for hovedkernen i vores arbejde: Den tidlige indsats. Vuggestuen er det, der gør Kringlebakken til et helt unikt sted, fordi vi kan starte integrationsprocessen helt "fra begyndelsen" med både mor og barn. Mødrene der har deres børn i Kringlebakkens vuggestue deltager alle i husets undervisning. Man kan altså ikke opskrive sit barn, medmindre man selv er tilknyttet Kringlebakkens kursusgruppe.

Med plads til blot 8 - 10 børn er vuggestuen baseret på et lille, trygt og overskueligt miljø, hvis formål er at sikre den sproglige, sociale og motoriske udvikling hos børn, som ellers ikke ville være kommet i daginstitution. Formålet er ligeledes, at forberede børn og mødre til den danske institutionskultur.  Mødrene deltager i morgensang og vuggestuens personale har fokus på, at formidle daginstitutions-kultur og forventninger til både børn og forældre. Formidling af pædagogik og børneopdragelse er i det hele taget noget, der fylder dagligt i vuggestuen.

Integrationsvuggestue tager ofte på ture med børnene og benytter de gode lokale tilbud og legepladser der findes på Bispebjerg og omegn. Alt dette betyder, at de børn der har gået i Kringlebakkens integrationsvuggestuen, begynder i deres respektive daginstitution på lige vilkår med deres danske kammerater. Hos Kringlebakken har de fået den solide grobund, kendskab til det danske sprog og institutionsliv, som gør indkøring i almindelig institution nemmere og bevirker at de ikke halter bagud sprogligt og kulturelt, når de begynder i vuggestue eller børnehave. Den tidlige indsats hjælper børnene videre op gennem uddannelsessystemet.

bottom of page